NAUJIENOS

„Baltisches Haus“ pajamos pernai išaugo 5,32 % iki 38,74 mln. Eur

2020-05-14

Komercinio nekilnojamojo turto plėtros ir valdymo bendrovės „Baltisches Haus“ konsoliduotos audituotos pajamos pernai metais siekė 38,74 mln. Eur ir ūgtelėjo 5,32 % palyginus su 2018 m. Bendrovė kartu su dukterinėmis įmonėmis pernai uždirbo 24,47 mln. Eur pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA), t. y. 10,53 % daugiau nei 2018 m. Grynasis pelnas sumažėjo 32,46 % iki 12,55 mln. Eur.

„Grupės pardavimo pajamų padidėjimą labiausiai įtakojo pajamų iš pagrindinės veiklos, t. y., nuomos ir subnuomos bei komunalinių paslaugų, augimas. EBITDA augimui didžiausią įtaką turėjo 16,49 % išaugęs bendrovės veiklos pelnas (EBIT). Grynojo pelno pokytį lėmė 2018 m. reikšmingai padidėjusios pajamos iš investicinės veiklos, o 2019 m. tokių pajamų bendrovė  neturėjo“, - sako UAB „Baltisches Haus“ direktorius Audrius Masionis.

Pajamos už nuomą ir subnuomą 2019 m. išaugo 4,35 % lyginant su 2018 m. ir sudarė 29,95 mln. Eur, o pajamos už komunalines paslaugas išaugo 4,94 % ir sudarė 5,59 mln. Eur.

Pardavimo savikaina per metus padidėjo 5,03 % ir sudarė 21,09 mln. Eur, o veiklos sąnaudos sumažėjo 9,05 % ir sudarė 2,72 mln. Eur.

2019 m. pabaigoje grupės turtas iš viso sudarė 207,96 mln. Eur ir palyginus su 2018 m. pabaiga  jis padidėjo 11,59 mln. Eur.

„Baltisches Haus“ priklauso antrinės NT nuomos bendrovės „Limada“, „Megapilė“, „OGVY“, „Terra Regina“.

Pernai vidutinis grupės darbuotojų skaičius buvo 56 darbuotojai.

How to enable JavaScript in your browser