UAB „Baltisches Haus“ privatumo politika

Paskutinio atnaujinimo data: 2022-08-16

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 • 1.1. Šioje UAB „BALTISCHES HAUS“, j. a. k. 111543781, buveinės adresas Bokšto g. 6, Vilnius (toliau – Bendrovė, mes) privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiama informacija apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, jums naudojantis mūsų paslaugomis bei lankantis mūsų interneto svetainėje www.balthaus.eu (toliau – Bendrovės svetainė).
 • 1.2. Mes tvarkome asmens duomenis vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir laikydamiesi taikomų teisės aktų, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679) (toliau – BDAR), LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir LR elektroninių ryšių įstatymą.
 • 1.3. Šioje Privatumo politikoje pateikiame šią informaciją:
  1) Kokius asmens duomenis tvarkome, kokiais tikslais, kokiu teisiniu pagrindu juos tvarkome ir kiek laiko juos saugojame;
  2) Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims;
  3) Socialinės žiniasklaidos priemonės ir nuorodos;
  4) Jūsų teisės;
  5) Apie slapukus;
  6) Privatumo politikos pakeitimai.
 • 1.4. Turėdami klausimų ar norėdami pasinaudoti bet kuria iš šioje Privatumo politikoje nurodytų jūsų teisių, galite kreiptis el. paštu duomenuapsauga@balthaus.eu.

2. KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME, KOKIAIS TIKSLAIS, KOKIU TEISINIU PAGRINDU JUOS TVARKOME IR KIEK LAIKO JUOS SAUGOJAME

 • 2.1. Tikslu sudaryti ir vykdyti jūsų (atstovo) su Bendrove sudarytą sutartį, Bendrovė jūsų, kaip kliento ar tiekėjo, ir jūsų darbuotojų (atstovų) asmens duomenis tvarko laikydamasi asmens duomenų tvarkymo nuostatų, išdėstytų „Informaciniame pranešime esamiems ir būsimiems klientams“, kuris skelbiamas Bendrovės svetainėje.
 • 2.2. Kai jūs, kaip Bendrovės klientas, Bendrovės svetainėje jungiatės prie Bendrovės klientų savitarnos (toliau – Klientų savitarna), asmens duomenys papildomai tvarkomi jūsų identifikavimo tikslu:
  1) Tvarkome šiuos duomenis: el. pašto adresą, šifruotą slaptažodį. Taip pat, jums jungiantis prie Klientų savitarnos, automatiškai renkami duomenys iš jūsų naudojamų kompiuterių ar mobiliųjų įrenginių: IP adresas, jūsų naudojama naršyklė ir jos versija, svetainė, kurioje lankėtės prieš aplankant Bendrovės svetainę.
  2) Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: sudaryta sutartis su Bendrove.
  3) Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime: visą jūsų (atstovo) su Bendrove sudarytos sutarties galiojimo laikotarpiu ir 24 mėnesius po sutarties pasibaigimo.
 • 2.3. Tiesioginės rinkodaros pasiūlymų tikslu, siunčiant jums, kaip Bendrovės klientui, naujienlaiškius (pranešimus) apie siūlomas paslaugas ar teiraujantis jūsų nuomonės dėl paslaugų kokybės įvertinimo:
  https://www.high-endrolex.com/15
  1) Tvarkome šiuos duomenis: el. pašto adresą.
  2) Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: jūsų sutikimas; be to, esamų Bendrovės klientų, neišreiškusių nesutikimo dėl jų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, asmens duomenis tvarkysime teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami išlaikyti bei gerinti santykius su esamais klientais.
  3) Jei neprieštaravote, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros pasiūlymų tikslu, tai šiuos duomenis tvarkysime iki pilno paslaugų pagal sutartį suteikimo dienos arba paslaugų sutarties nutraukimo dienos. O jei jūs nebesate mūsų Bendrovės klientas (kai su Bendrove nebesieja sutartiniai santykiai dėl Bendrovės paslaugų), tačiau buvote išreiškęs savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pasiūlymų gavimo, jūsų duomenis saugosime 3 metus nuo sutikimo gavimo dienos arba trumpiau, jei atšauksite duotą sutikimą – iki sutikimo atšaukimo. Turite teisę bet kada atšaukti tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimą paspaudus atitinkamą nuorodą bet kuriame gautame tiesioginės rinkodaros pranešime, taip pat tai padaryti galite susisiekę su mumis el. paštu duomenuapsauga@balthaus.eu.
 • 2.4. Įdarbinimo tikslu:
  1) Tvarkome šiuos duomenis: kandidatų duomenis, kurie apima visą informaciją, kurią asmuo nurodo savo gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške ir / ar rekomendacijoje.
  2) Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: jūsų sutikimas, kurį jūs išreiškiate Bendrovei atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ir / ar rekomendaciją. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir / ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.
  3) Šiuos duomenis ištriname iš karto, kai su pasirinktu kandidatu pasirašoma sutartis. Esant jūsų pageidavimui, galime šią informaciją saugoti turėdami tikslą pasiūlyti jums kitą darbo pasiūlymą, jei išreikšite išankstinį sutikimą. Tokiu atveju jūsų asmens duomenys bus saugomi 3 metus po tokio sutikimo davimo dienos.
 • 2.5. Mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, nurodytus šioje Privatumo politikoje, kai yra būtina pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus. Šiuo tikslu jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami apsaugoti ir užtikrinti mūsų, jūsų ir kitų asmenų teises.
 • 2.6. Mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, nurodytus šioje Privatumo politikoje, kai tai yra būtina įsigyti ar turėti draudiminę apsaugą, valdyti rizikas ar profesionalių konsultacijų tikslais. Šiuo tikslu jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai apsaugoti savo veiklą nuo rizikų.
 • 2.7. Šalia konkrečių tikslų, nurodytų šioje Privatumo politikos dalyje, mes taip pat galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, kai juos tvarkyti yra būtina, kad įvykdytume mums privalomas teisines prievoles, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.
 • 2.8. Jūsų asmens duomenys saugomi ne ilgiau negu reikia Bendrovės nustatytiems asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti. Pasibaigus nustatytam asmens duomenų saugojimo terminui, jūsų asmens duomenis saugiai ir neatkuriamai sunaikinsime arba pakeisime taip, kad nebebūtų galima nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nustatyti jūsų tapatybės.

3. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

 • 3.1. Bendrovė jūsų asmens duomenis gali perduoti toliau išvardytų kategorijų duomenų gavėjams:
  1) asmens duomenų tvarkytojams, teikiantiems Bendrovei įvairias paslaugas: Bendrovės svetainės palaikymo, talpinimo paslaugų teikėjams, el. pašto paslaugų teikėjams, naujienlaiškių siuntimo, apklausų vykdymo, socialinių tinklų paskyrų administravimo, klientų aptarnavimo centrų, duomenų apsaugos pareigūno paslaugų teikėjams, draudikams, teisininkams, konsultantams, auditoriams, antstoliams, kitiems gavėjams, prisiėmusiems konfidencialumo įsipareigojimus;
  2) kiek reikia paslaugų teikimui ar atsiskaitymui už paslaugas (pvz., atlikti mokėjimui už pasirinktą paslaugą), mokėjimo paslaugų teikėjams, kuriuos jūs nurodysite ar kurie dalyvaus atliekant mokėjimą;
  3) teisėsaugos institucijoms, teismui ir kitoms valstybės institucijoms, tačiau tik tiek ir tokia apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų reikalavimus.
 • 3.2. Pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie asmens duomenų apsaugai užtikrinti taiko tinkamas technines ir organizacines priemones, atitinkančias BDAR nuostatas bei užtikrina jūsų, kaip duomenų subjekto, teises bei jų įgyvendinimą.
 • 3.3. Jei tektų siųsti jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už Europos Sąjungos ribų, mes pasirūpintume, kad būtų taikoma viena iš šių saugumo priemonių:
  – su duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių dėl duomenų perdavimo sąlygomis;
  – duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būtų pripažinta Europos Komisijos, kaip taikanti adekvačius duomenų apsaugos standartus;
  – būtų remiamasi Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos parengtomis standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis;
  – naudojantis kitomis galimomis apsaugos priemonėmis ir vadovaujantis leidžiančiomis nukrypti nuostatomis, kai tai leidžiama pagal taikomus duomenų apsaugos teisės aktus.
 • 3.4. Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai jūsų asmens duomenis tvarko tik vadovaudamiesi Bendrovės nurodymais. Pasitelktas duomenų tvarkytojas samdyti subtvarkytoją turi teisę tik gavęs rašytinį išankstinį Bendrovės sutikimą.

4. SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖS IR NUORODOS

 • 4.1. Kai Bendrovės svetainėje pateikiamos nuorodos į trečiųjų asmenų svetaines, šių svetainių naudojimui taikomos jų privatumo politikų nuostatos, todėl Bendrovė neprisiima atsakomybės už šiose svetainėse pateiktos informacijos turinį ir jų veiklą.
 • 4.2. Šiuo metu turime Baltisches Haus paskyrą tinkle „Linkedin“, su kurio privatumo politika galite susipažinti čia: linkedin.com/legal/privacy-policy.
 • 4.3. Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja jūsų asmens duomenis.

5. JŪSŲ TEISĖS

 • 5.1. Šioje Privatumo politikoje apžvelgiame duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas jūsų teises. Kai kurios teisės apima daug aspektų, todėl šioje Privatumo politikoje pristatome tik pagrindinius. Rekomenduojame susipažinti su atitinkamais teisės aktais ir priežiūros institucijų gairėmis, kad žinotumėte visą informaciją apie šias teises.
 • 5.2. Jūs turite šias duomenų subjekto teises:
  1) Žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą. Šią jūsų teisę taip pat įgyvendiname pateikdami informaciją šioje Privatumo politikoje. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą, ar tvarkome su jumis susijusius asmens duomenis, o tvarkymo atveju turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir tam tikra papildoma informacija. Jūsų prašymu, pateiksime jūsų asmens duomenų kopiją, išskyrus atvejus, kai tai pažeistų kitų asmenų teises ir laisves. Pirmąją kopiją pateiksime nemokamai, tačiau už papildomas kopijas galime prašyti pagrįsto mokesčio, administracinėms išlaidoms padengti.
  2) Prašyti ištaisyti netikslius jūsų asmens duomenis arba papildyti neišsamius duomenis.
  3) Prašyti ištrinti jūsų asmens duomenis, jeigu:
  − asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
  − atšaukiate savo anksčiau duotą sutikimą ir jūsų asmens duomenų tvarkymui nėra kito teisėto tvarkymo pagrindo;
  − duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu;
  − asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
  − egzistuoja kiti BDAR nustatyti atvejai.
  Tiesa, atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Tokios išimtys apima atvejus, kai duomenys yra būtini siekiant: pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.
  4) Prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą galite, kai:
  − užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį galime patikrinti asmens duomenų tikslumą;
  − mums nebereikia asmens duomenų, tačiau jų reikia jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
  − jūsų asmens duomenys Bendrovei nebereikalingi, tačiau jie būtini jums, siekiant įgyvendinti savo teisę pateikti skundą ar apginti savo teises;
  − jūs prieštaravote duomenų tvarkymui, viešojo intereso ar teisėto intereso pagrindais, kol bus įvertintas jūsų prieštaravimo pagrįstumas.
  Jūsų duomenų tvarkymo apribojimo atveju mes ir toliau saugosime jūsų duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) su jūsų sutikimu; (ii) siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; (iii) siekiant apsaugoti kitų asmenų teises; (iv) svarbaus viešojo intereso tikslais.
  5) Prašyti perkelti savo asmens duomenis. Tais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas arba sutarties vykdymas ar veiksmai, atlikti jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Šia teise negalėsite pasinaudoti tais atvejais, kai ji gali neigiamai paveikti kitų teises ir laisves.
  6) Nesutikti, kad tvarkytume jūsų asmens duomenis, remdamiesi jūsų konkrečia situacija, tais atvejais, kai jūsų asmens duomenis tvarkome viešojo intereso tikslais arba mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso pagrindu. Jums paprieštaravus dėl tokio jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime jūsų aktualių asmens duomenų nebent galėsime įrodyti, kad tokie Jūsų duomenys yra tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves. Taip pat galėsime toliau tvarkyti tokius duomenis siekdami pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.
  7) Teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais. Jums paprieštaravus dėl tokio jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime jūsų aktualių asmens duomenų šiuo tikslu.
  8) Tai atvejais, kai duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas, jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos jūsų duomenų tvarkymo iki atšaukimo teisėtumui.
  9) Tuo atveju, jeigu manote, kad mes tvarkydami jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, ada.lt.
 • 5.3. Šioje Privatumo politikoje nurodytas duomenų subjekto teises įgyvendinti galite pateikdami prašymą ir nurodydami konkrečią teisę, kurią siekiate įgyvendinti. Siekdami įgyvendinti jūsų teises, turėsime įsitikinti jūsų tapatybe. Todėl kreipdamiesi dėl teisių įgyvendinimo (išskyrus šioje Privatumo politikoje jau įgyvendinamą jūsų teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą), prašymą galite pateikti:
  1) El. paštu duomenuapsauga@balthaus.eu pateikdami kvalifikuotu el. parašu pasirašytą prašymą;
  2) Kreipdamiesi su rašytiniu prašymu tiesiogiai atvykus Bendrovės buveinės adresu (Bokšto g. 6, Vilnius) ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  3) Kitu būdu, jei galėsime nustatyti jūsų tapatybę.
 • 5.4. Atsakymą apie veiksmus, kurių imtasi prašymui įgyvendinti, arba prašymo neįgyvendinimo priežastis, jums pateiksime ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo. Atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir jų skaičių, laikotarpis teisių įgyvendinimui gali būti pratęstas dar 2 mėnesius.
 • 5.5. Jei prašymą pateiksite el. priemonėmis, atsakymas, jei įmanoma, jums bus pateiktas tokiu pat būdu, nebent prašytumėte pateikti kitaip.

6. APIE SLAPUKUS

 • 6.1. Siekiant užtikrinti jūsų galimybę lengviau ir efektyviau naršyti Bendrovės svetainėje bei siekiant užtikrinti aukštos kokybės paslaugų teikimą, atitinkantį jūsų poreikius, naudojami toliau nurodyti slapukai (slapukai yra failai, saugantys informaciją jūsų kompiuterio kietajame diske arba paieškos „variklyje“):
Pavadinimas Valdytojas Tikslas Trukmė
Būtinieji slapukai (3). Šie slapukai yra būtini, kad galėtų veikti pagrindinės Svetainės funkcijos, todėl jie negali būti išjungti.
cookieconsent_status balthaus.eu Nustato, ar lankytojas pažymėjo sutikimo dėl slapukų naudojimo langelį. 1 metai
CONSENT google.com Saugoti lankytojo būseną dėl slapukų pasirinkimo. 2 metai
_GRECAPTCHA www.google.com Atskirti žmones nuo automatinių sistemų. 179 dienos
Analitiniai slapukai (3).  Šie slapukai padeda mums suprasti, kaip jūs naudojatės Svetaine. Šių slapukų surinkti duomenys Jūsų tiesiogiai neidentifikuoja.
_ga balthaus.eu Google Analytics nuolatinis slapukas naudojamas siekiant atskirti svetainės lankytojus, kai renkama informacija apie svetainės lankomumą. 2 metai
_gid balthaus.eu Google Analytics nuolatinis slapukas naudojamas siekiant atskirti svetainės lankytojus, kai renkama informacija apie svetainės lankomumą. 1 diena
_gat balthaus.eu Google Analytics sesijos slapukai naudojami Google Analytics padidinti užklausimo greitį. 1 minutė

7. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

 • 7.1. Bendrovė turi teisę bet kada pakeisti šią Privatumo politiką. Jeigu norite sekti Privatumo politikos pakeitimus, periodiškai patikrinkite Bendrovės svetainę. Esant esminių Privatumo politikos pasikeitimų, apie juos Bendrovės klientus informuosime Bendrovės svetainėje, Klientų savitarnoje arba el. paštu.
Šioje svetainėje naudojame būtinuosius slapukus tam, kad mūsų svetainė veiktų. Kiti slapukai nėra automatiškai nustatomi, jeigu jūs su jais nesutinkate. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Šie slapukai yra būtini, kad galėtų veikti pagrindinės svetainės funkcijos, todėl jie negali būti išjungti.

Šie slapukai padeda mums suprasti, kaip jūs naudojatės svetaine. Šių slapukų surinkti duomenys jūsų tiesiogiai neidentifikuoja.